Maintenance Worker

Expected Salary = RM 1,500++
Location: Kota Kinabalu Area

Description:

  • Mempunyai lessen D / B2 [berserta kenderaan sendiri]
  • Berpengalaman dalam penghawa dingin & wiring
  • Mahir dalam membuat general maintenance secara keseluruhan
  • Menjalankan apa-apa tugasan lain yang diarahkan oleh supervisor untuk memastikan pencapaian kecekapan kerja jabatan yangdiingini
  • Untuk menjalankan semua aktiviti penyelenggaraan mengikut piawaian yang diluluskan, memastikan keselesaan, kepuasan dan keselamatan tetamu adalah keutamaan tertinggi pada setiap masa
  • Untuk melaksanakan tugas-tugas operasi penyelenggaraan harian dan penyelenggaraan pencegahan
  • Merancang tugas harian mengikut rancangan yang ditetapkan setiap hari
  • Untuk memastikan kecacatan kualiti, kecacatan peralatan dan isu atau masalah lain dilaporkan melalui maklum balas segera dan komunikasi yang kerap dengan pihak atasan.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx

Book a free session